Linderud Andelsgård
Postadresse

Trondheimsveien 319
0593 Oslo

Besøksadresse

Trondheimsveien 319
0593 Oslo

Org.nr.

924 576 774

Du kan bruke skjemaet under for å komme i kontakt med styret, for eksempel dersom du er interessert i å kjøpe en andel for kommende sesong. Vi har fått ganske mange forespørsler, og har for tiden en venteliste for å bli med.