Er du nysgjerrig på hva det vil si å være andelseier?


En andelsgård er et tett samarbeid mellom andelseierene om å drive produksjon av grønnsaker/fruker etter økologiske prinsipper på et gitt areal.
Hos oss har vi fått jordet til venstre for Linderud gård for å dyrke og her vil det også med tidene komme blomstereng og testbeder.
Vi har vår egen gartner som organiserer dugnadene og eller har et overordnet ansvar på gården og det er satt opp 90 andeler for 2024.
Andelseierne betaler en innmeldingsavgidt på Nok 300,- og deretter en medlemsavgift per år.
For 2024 koster en enkeltandel Nok 3350,- og en familieandel koster Nok 4150,- .
For dette får du en rett til å høste en del av avlingen (Familieandelen er noe større enn singelandelen).
Det er også satt opp et behov for 12 dugnadstimer for hver andeleier per sesong hvor man får delta i såing, planting, stell og flere innhøstinger i løpet av perioden.
Det også noe veldig sosial og hyggelig i et andelslandsbruk på tvers av grupper og kulturer og man får et hyggelig felleskap hvor det arrangeres spennende workshoper og sosiale lag. 

Ved interesse, ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet vårt.