Tilbake til album-oversikt

Linderud-bilder

Her kan dere laste opp bilder fra Linderud-andel - dvs bilder som vi har tatt selv og/eller har rettigheter på. Hvis foto skal kreditteres legger dere det inn i bildet. For at det skal bli pent, prøv å laste opp bilder i så høy oppløsning du kan, dvs så nær opp til originalformatet. Altså ikke last ned allerede publiserte bilder fra andre plattformer (FB, spond, insta etc), lagre dem for så å laste dem opp.