Er du nysgjerrig på hva det vil si å være andelseier?


En andelsgård er et tett samarbeid mellom andelseierene om å drive produksjon av grønnsaker/fruker etter økologiske prinsipper på et gitt areal.
Hos oss har vi fått jordet til venstre for Linderud gård for å dyrke og her vil det også med tidene komme blomstereng og testbeder.
Vi har vår egen gartner som organiserer dugnadene og eller har et overordnet ansvar på gården og det er satt opp 60 andeler.
Andelseierne betaler et engangskontingent for den andelstypen som passer best og deretter en årlig medlemssum på 300 kr blandt annet redskaper på gården.
For dette får de en rett til å høste en del av avlingen (Familieandelen er noe større enn singelandelen).
Det er også satt opp et behov for 12 dugnader for hver andeleier per sesong hvor man får delta i såing, planting, stell og flere innhøstinger i løpet av perioden.
Det også noe veldig sosial og hyggelig i et andelslandsbruk på tvers av grupper og kulturer og man får et hyggelig felleskap hvor det arrangeres spennende workshoper og sosiale lag (i år har vi til nå hatt en workshop med Gruten og en felles sankt Hans feiring)

Ved interesse, ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet vårt.